kwiatkowski waldemar

Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie.

Immanuel Kant

Jak wygląda świat, kiedy podda się go bezinteresownej obserwacji?

Co widzę kiedy wyruszam w drogę bez bagażu upodobań, wyobrażeń, pragnień?

Co mnie wówczas uwodzi, co jest dla mnie ważne?

Najważniejsze wydaje się być wędrowanie i odkrywanie.