kamień pamięta

“Jak kamień 
Stoi nad grobem nic nie mówi”

 

Monument. Wykopaliska z Iliady, Alice Oswald

 

Cykl powstał na pograniczu suwalszczyzny i mazur w czasie tragicznych wydarzeń na granicy polsko – białoruskiej.